Jak zapisać dziecko na telekonsultację?

Każdy pacjent podczas konsultacji z lekarzem musi miec założoną kartę. Potrzebne do tego są jego dane: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania.

Jeżeli pacjentem jest dziecko, wpisujemy dane dziecka. Nie można założyć karty dla dziecka jeżeli rodzic wpisze swoje dane.